Om Me&We

Me&We har som ambition at skabe en socialt stærk ungdomsgeneration

De fleste unge i Danmark har det godt.  Men flere undersøgelser viser en stigning i de unges sociale mistrivsel, herunder stress, pres og ensomhed. Formålet med Me&We er at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel.

Me&We er udviklet i samarbejde med elever og lærere på tre pilotefterskoler og testes i skoleåret 2020/2021 på 31 efterskoler landet over.

For mange unge føler sig pressede og ensomme

Vi ved, at unge oplever ensomhed, selvom de har jævnlig kontakt til deres venner. Det betyder også, at den sociale mistrivsel kan være sværere at opdage for de voksne omkring de unge. Desuden viser undersøgelser, at hver femte ung ikke taler med deres venner om det, der går dem på. Og så har mange unge ofte en idealiseret forestilling om andre unges liv.

Kombinationen af de forhold kan forstærke følelsen af ikke at være god nok og kan samtidig stå i vejen for, at man kan etablere nære tillidsbaserede relationer. På den måde kan der blive tale om en ond spiral, hvor unges oplevede sociale mistrivsel stiger.

Nyere undersøgelser viser oveni, at unge sover for lidt i forhold til deres behov, og problemet er stigende. Søvnmangel nedsætter bl.a. humør og empati, som er vigtige forudsætninger for at indgå i gode sociale relationer.

Efterskoler efterspørger redskaber

Efterskoleelever udgør et repræsentativt udsnit af den danske ungdom. Og også på efterskolerne er der en oplevelse af, at et stigende antal elever har brug for ekstra hjælp til at falde til og trives. Arbejdet med relationer har altid været en af efterskolernes kerneydelser, og alle skoler har deres metoder til at understøtte elevernes vej ind i fællesskabet. Men mange skoler oplever, at der er brug for nye metoder og inspiration til at hjælpe flere elever til at overkomme de udfordringer, de møder, og finde vej i det sociale fællesskab, som skolen udgør.

Og det er netop det, vi i Mary Fonden, Just Human, Efterskoleforeningen og Tuborgfondet gerne vil bidrage til med Me&We.

Sigtet med aktiviteterne i Me&We er at gøre eleverne opmærksomme på deres betydning for fællesskabet, styrke deres evne til at skabe og vedligeholde meningsfulde sociale relationer og lade dem opleve på egen krop, hvad det betyder for deres overskud at tage en pause og få deres søvn. Vores ambition er at støtte op om det store arbejde, der allerede gøres på efterskolerne, fremme en socialt stærk ungdomsgeneration og give eleverne et socialt løft, der sender dem styrket ud i det efterfølgende ungdomsliv.

74 skoler arbejder med Me&We

3 efterskoler deltog i pilotprojekt i skoleåret 2019-2020:

Pilotprojekt Deltagende skoler
Haslev, Høng, Flakkebjerg

31 efterskoler deltog i projekt Me&We i skoleåret 2020-2021:

Klynge Deltagende efterskoler
Nord for Århus Ingstrup, Ryå, Skyum, Levring, Nøvlingskov, Silkeborg, Ådalen
Syd for Århus Lystruphave, Brøruphus, Gylling, Bråskovgård, Øse, Balle, Grejsdalens
Fyn Flyvesandet, Eisbjerghus, Rågelund, Broby, Haarby, Hjemly, Korinth
Sjælland Gribskov, New Nordic Youth, Faarevejle, Smededal, Lindenborg, Vestsjællands, Halstedhus, Høng, Haslev, Flakkebjerg

43 efterskoler deltager i projekt Me&We i skoleåret 2021-2022:

Klynge Deltagende efterskoler
Nordjylland Halvorsminde, Stidsholt, Han Herred, Dronninglund, Himmerlandscentrets, Thorsgaard, Frydensberg, Onsild
Midtjylland vest Hardsyssel, Bjergsnæs, Blidstrup, Hammerum, Brejninggaard, Fjordvang, Midtjysk
Midtjylland øst Mellerup, Rønde, Århus, Kragelund, Vrigsted, Hjarnø, Risskov, Hou Maritime
Sønderjylland Askov, Skanderup, Skamling, Vojens, Rejsby, Agerskov, Højer Efterskole, Emmerske
Fyn Vesterdal, Faaborgegnens, Tommerup, Viby, Ryslinge
Sjælland Hårslev, Tølløse Privat- og Efterskole, Ubby, Tølløse Slots Efterskole, Brøndby, Gunslevholm, Nordsjællands Efterskole

Information til efterskolemedarbejdere

Udvikling og styrkelse af sociale kompetencer og sociale relationer hos eleverne er kernen i Me&We. Elevernes sociale forudsætninger vil være vidt forskellige. Nogle elever kan have en oplevelse af, at de ikke har brug for at beskæftige sig med sociale kompetencer. Til den gruppe kan det være vigtigt at pointere, at selvom man synes, man er socialt kompetent, så har man et medansvar for fællesskabet. Det er vigtigt, at alle bidrager til aktiviteter, som handler om, at hele gruppen kan komme til at fungere endnu bedre. En af styrkerne i Me&We er netop, at alle elever bliver præsenteret for de samme temaer og aktiviteter.

Andre elever kan være mere usikre rent socialt, og der kan være brug for at have ekstra opmærksomhed på enkelte elever undervejs i aktiviteterne. Der kan desuden være brug for at tage en opfølgende samtale med elever, som af personlige årsager kan være særlig berørt af nogle af temaerne eller aktiviteterne.

Hvad indeholder materialet?

Materialekataloget indeholder oplæg, historier, aktiviteter, små filmklip m.m., som anvendes til hvert af de otte temaer. Hvert tema præsenteres med en kort overordnet introduktion. Alle temaer indeholder teori og fakta om emnet, som er tænkt som fælles baggrundsviden til jer efterskolemedarbejdere. Hvor det giver mening, kan I dele informationen med eleverne. Materialekataloget indeholder en del aktiviteter, hvor eleverne opnår viden og erkendelser gennem deltagelse i aktiviteterne. Dermed opnås en kropslig forankring, og sandsynligheden, for at det lærte hænger ved, øges.